Ashridge-missiemodel

Wat is het Ashridge-missiemodel?

Het Ashridge-missiemodel is ontwikkeld door Andrew Campbell (uit naam van Ashridge Strategic Management Centre) en helpt bij het opstellen van de missie en visie van een organisatie. Een goede missie en visie zorgen ervoor dat een organisatie de juiste sturing kan bieden aan de bedrijfsvoering, doelstellingen en procedures. 

Hiervoor besteedt het model zowel aandacht aan strategische als culturele aspecten. Hierbij dient het strategische aspect als de eerste stap binnen het strategisch managementproces. Het culturele aspect waarborgt een goede samenwerking tussen de medewerkers.

Het Ashridge-missiemodel

Ashridge-missiemodel van Campbell

Het Ashridge-missiemodel bestaat uit vier onderdelen, namelijk:

  1. Doel: waarom het bedrijf bestaat;
  2. Strategie: de concurrentiepositie en het onderscheidend vermogen;
  3. Waarden: waar het bedrijf in gelooft;
  4. Gedragsnormen: het beleid en de gedragspatronen die ten grondslag liggen aan de onderscheidende competentie en het waardesysteem.

Een goede missie moet volgens het Ashridge-missiemodel aansluiten op alle vier onderdelen. Alleen dan is een missie inspirerend en kan deze sturing bieden aan medewerkers.

Doel

Het eerste onderdeel van het Ashridge-missiemodel is het doel van de missie. Het doel van de missie beschrijft waarom het bedrijf bestaat en naar welk doel de organisatie streeft. Het model maakt hiervoor onderscheid tussen drie type organisaties, namelijk:

  1. Organisaties die zich exclusief focussen op het creëren van waarde voor aandeelhouders, waar besluiten worden genomen vanuit het perspectief van de eigenaren;
  2. Organisaties die zich focussen op het bevredigen van belangen van alle belanghebbenden, zoals klanten, medewerkers en de omgeving;
  3. Organisaties die een ideaal nastreven en zich vooral focussen op het bereiken van een hoger moreel doel.

Strategie

Het tweede onderdeel van het Ashridge-missiemodel is strategie. Het onderdeel strategie gaat in op het bereiken van organisatorische doelstellingen in een concurrerende omgeving. Hiervoor moet een strategie worden gevolgd, welke als handleiding dient voor de gehele organisatie. De waardestrategieën van Treacy en Wiersema kunnen als mooi handvat dienen voor het bepalen van de gewenste strategie. Deze strategie moet doorvertaald worden in de missie. Daarnaast moet worden onderbouwd waarom voor deze strategie is gekozen en wat het bedrijf zo uniek maakt in het nastreven van die strategie.

Waarden

Het derde onderdeel van het Ashridge-missiemodel betreft de waarden waarin het bedrijf gelooft. Waarden betreft de manier en redenen waarop succes van een groep of individu worden gewaardeerd. Deze waarden komen voort uit principes en overtuigingen en zijn bepalend voor de bedrijfscultuur. Waarden geven betekenis aan de gedragsnormen binnen het bedrijf. 

Gedragsnormen

Het vierde en laatste onderdeel van het Ashridge-missiemodel zijn de gedragsnormen in de organisatie. Gedragsnormen zijn de kernwaarden van een organisatie, welke zijn doorvertaald in gedragsrichtlijnen. Op deze manier is het voor medewerkers duidelijk wat voor gedrag van hen verwacht wordt. Gedragsrichtlijnen kunnen zowel abstract als specifiek (concrete instructies) worden omschreven en zijn vaak vastgelegd in een soort handboek. Zo’n handboek bestaat vaak uit bepaalde verwachtingen, principes, sociale normen en regels.

Vond je dit artikel interessant of heb je nog vragenPlaats een reactie hieronder.

Bronvermelding

Campbell, A., & Yeung, S. (1991). Creating a sense of mission. Long range planning, 24(4), 10-20.

Citeer dit artikel
Eelants, M. (2021, 23 april). Wat is het Ashridge-missiemodel van Campbell? Gedragvandeconsument.nl. Geraadpleegd van https://gedragvandeconsument.nl/ashridge-missiemodel/

Profielfoto auteur Mitch

Mitch Eelants
Marketing Intelligence Analist
Met een master in marketing begrijpt hij de essentie van consumentengedrag. Leergierig en ambitieus heeft hij MarketingModellen.com in zijn eigen tijd naar een succes getild. Nu ontwikkelt hij zich verder als auteur voor Strategischmarketingplan.com en Gedragvandeconsument.nl.

Plaats een reactie

Hulp nodig?

Heb jij hulp nodig met jouw onderzoek?
Ik help je graag verder.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.