CAGE Distance Framework

Wat is het CAGE Distance Framework?

Het CAGE Distance Framework is ontwikkeld door Pankaj Ghemawat om te helpen bij het opstellen van internationale strategieën door de betreffende landen te beoordelen in termen van hun afstanden, of met andere woorden hun verschillen.

Het CAGE Distance Framework

CAGE is een afkorting voor vier factoren die het verschil tussen landen beoordeelt, namelijk:

In de onderstaande afbeelding zijn de vier factoren van het CAGE Distance Framework weergegeven.

CAGE-model

Culturele afstand

Het eerste element van het CAGE Distance Framework is de culturele afstand. De culturele afstand kijkt naar de waarden en het gedrag van de mensen in die landen. De belangrijkste factoren die onderzocht moeten worden zijn:

 • Machtsafstand: illustreert of individuen de machtsongelijkheden tussen superieuren en ondergeschikten binnen een samenleving accepteren.
 • Onzekerheidsvermijding: onderzoekt hoe individuen de onzekerheid van de toekomst zien.
 • Individualisme: onderzoekt de sociale waarden van individualistische versus collectieve maatschappelijke opvattingen.
 • Overheersende waarden: beoordeelt de rol van materialistische waarden versus interne waarden binnen iemands zelf.
 • Kortetermijn- versus langetermijnoriëntatie: richt zich op hoe mensen zowel toekomstige beloningen als de huidige stabiliteit zien.

De culturele afstand kan eenvoudig in kaart worden gebracht met behulp van de 6 dimensies van Hofstede

Administratieve afstand

Het tweede onderdeel van de CAGE-analyse is de administratieve afstand. Om invulling te geven aan de administratieve afstand moeten pogingen om de vroegere en huidige juridische en politieke verenigingen tussen landen worden onderzocht. Vervolgens moet worden bepaald of die bevindingen de organisatie begunstigen of belemmeren. Enkele belangrijke factoren zijn:

 • Rechtssystemen, juridische instellingen en corruptie
 • Overheidsregulering en beleidskader
 • Maatschappelijk conflict
 • Valuta
 • Politieke vijandigheid
 • Koloniale banden

Pankaj Ghemawat
Bedenker van de DHL Global Connectedness Index en het CAGE Distance Framework.

❝Openstaan voor het concept dat de globalisering slechts voor 10-20% voltooid is, laat ruimte voor enige verwachting dat er meer winst te behalen valt met verdere integratie.❞

Geografische afstand

Het derde element van de CAGE-analyse betreft de fysieke afstand tussen landen. Hoewel digitalisering deze afstand steeds minder belangrijk maakt, is het nog steeds een factor waar rekening mee moet worden gehouden bij het implementeren van een internationale strategie. Enkele belangrijke factoren die onderzocht moeten worden zijn:

 • Grootte van het land
 • Klimaat- en omgevingsomstandigheden
 • Transport- en communicatieverbindingen
 • Infrastructuur
 • Toegang tot zee of rivier
 • Gemeenschappelijke landgrens

Economische afstand

Het laatste element van het CAGE Distance Framework is de economische afstand. De economische afstand wordt aangetast door de verschillen tussen consumenten, de beschikbaarheid van middelen en de omvang van de economie. Hoofdpunten zijn:

 • Verschillen in consumenten inkomens, zoals verdeling van vermogen, inkomen per kapitaal, koopkracht en dergelijke. 
 • Verschillen in beschikbaarheid van hulpbronnen, waaronder natuurlijke hulpbronnen, financiële hulpbronnen, infrastructuur, kennis en menselijke hulpbronnen.

Waarom het CAGE Distance Framework toepassen?

De invulling van het CAGE Distance Framework levert de belangrijkste factoren op die de verschillen bepalen tussen twee of meer landen met verschillende cultuur, normen en sociale waarden. Door deze verschillen te identificeren en ze in deze groepen in te delen, kunnen bedrijven de juiste internationale bedrijfsstrategie ontwikkelen. Hier zal het bedrijf beslissen wat te standaardiseren en wat te differentiëren om zich aan te passen aan de lokale markt, en nieuwe producten te ontwikkelen die uniek zijn voor de respectieve markten. Het CAGE-model is een zeer belangrijk model voor de moderne strateeg dat het belang van afstand in het concurrentievermogen van bedrijven benadrukt. Zodoende wordt het CAGE Distance Framework steeds relevanter in de geglobaliseerde wereld van vandaag.

Bronvermelding

Ghemawat, P. (2007). Differences across countries: the CAGE distance framework. Harvard Business School Press, Redefining Global Strategy: Crossing Borders in a World Where Differences Still Matter, Boston, USA, 8-10.

Citeer dit artikel
Eelants, M. (2020, 15 september). CAGE Distance Framework van Ghemawat. Gedragvandeconsument.nl. Geraadpleegd van https://gedragvandeconsument.nl/cage-distance-framework/

Profielfoto auteur Mitch

Mitch Eelants
Marketing Intelligence Analist
Met een master in marketing begrijpt hij de essentie van consumentengedrag. Leergierig en ambitieus heeft hij MarketingModellen.com in zijn eigen tijd naar een succes getild. Nu ontwikkelt hij zich verder als auteur voor Strategischmarketingplan.com en Gedragvandeconsument.nl.

Plaats een reactie

Hulp nodig?

Heb jij hulp nodig met jouw onderzoek?
Ik help je graag verder.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.