7 beïnvloedingsprincipes van Cialdini

7 beïnvloedingsprincipes van Cialdini

Cialdini’s 7 beïnvloedingsprincipes: wederkerigheid, consistentie, sociale bewijskracht, sympathie, autoriteit, schaarste en eenheid.