Cultuur

Definitie van cultuur

Cultuur wordt gedefinieerd als het gehele complex bestaande uit kennis, overtuigingen, kunst, recht, ethiek, gewoonten en alle andere eigenschappen die door de mens zijn aangeleerd als onderdeel van een samenleving. Ofwel, cultuur is alles wat een groep mensen zich heeft aangeleerd. Het omvat bijna alles wat het denkproces en gedrag van een individu beïnvloedt. Cultuur is ingewikkeld en gedetailleerd omtrent gedrag. We zijn ons zelden bewust van culturele invloeden.

Normen en waarden

De grenzen die cultuur stelt voor gedrag zijn normen. Normen zijn de regels die bepalen of verbieden wat voor gedrag toegestaan is in bepaalde situaties. De grenzen, ofwel normen, zijn afgeleid van culturele waarden. Culturele waarden betreft de manier en redenen waarop succes van een groep of individu worden gewaardeerd. Culturele waarden kunnen worden onderverdeeld in:

Sancties

Overtreding van culturele normen leidt tot sancties, zoals boetes variërend van milde sociale afkeuring tot verbanning uit de groep. Zodoende geven culturele waarden aanleiding tot normen en bijbehorende sancties. Dit is van invloed op consumptiepatronen. Men is zelden bewust van culturele waarden en normen of dat het overtreden hiervan leidt tot sancties.

Het is belangrijk voor marketeers om de bestaande en nieuwe culturele waarden te begrijpen, zodat er met behulp van een marketingstrategie op kan worden ingespeeld. In de onderstaande afbeelding is de relatie tussen culturele waarden en consumptiepatronen weergegeven.

Culturele waarden, normen, sancties en consumptiepatronen