Elaboration likelihood model

elaboration likelihood model time square

Het elaboration likelihood model (ELM) van Petty en Cacioppo.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.