Groepsinvloed op consumenten

Een groep wordt gedefinieerd als: twee of meer individuen die samen een set van normen, waarden en andere gelijkwaardigheden delen. Een reference group is een groep mensen wiens aangenomen perspectieven en waarden door een individu worden gebruikt om zijn of haar eigen gedrag te evalueren. Een aspiration reference group is een groep waar je geen lid van bent maar wil worden. Deze groepen hebben vaak een hoge invloed op de aspirant-deelnemer.

Primary groups zijn het dichtste bij en hebben onder meer betrekking op familie en vrienden. Secondary groups zijn groepen waar minder frequent contact is en de onderlinge banden minder, zoals buurtverenigingen.

Brand community

Brand community refereert aan het managen van de relaties van klanten ten opzichte van het bedrijf. Het managen van relaties van klanten kan op de volgende manieren worden onderscheiden:

  • Social networking: creating, enhancing, and sustaining ties among members by welcoming, empathizing and governing.
  • Community engagement: reinforce members escalating engagement with community by documenting, badging, mile stoning and staking
  • Brand use: improving or enhancing the use of the local brand by customizing, grooming and commoditizing
  • Impressive management: creating positive view of brand community to non-members by evangelizing and justifying

Drie principes rondom social media

Er zijn drie principes rondom social media. Bedrijven moeten transparant zijn, onderdeel van een community (goed contact en reageren op klanten) zijn en ze moeten voordeel proberen te halen uit elke afzonderlijke kans.

Informational influence vindt plaats als een individu de gedragingen en opninies van andere reference group members gebruikt als potentiele informatie.

Normative influence vindt plaats als een individu aan groepsverwachtingen wil voldoen om een beloning te krijgen of straf te voorkomen (een bepaald merk wijn kopen omdat iedereen die drinkt).

Identification influence, ook wel value-exressive influence genoemd, vind plaats wanneer individuen de waarden van een groep hebben overgenomen en deze zelf als individu gebruiken.

Ash phenomenon refereert aan het feit dat mensen vaak in een groep dingen doen om zich te conformeren aan de groep, terwijl ze wellicht zelf weten dat het niet de beste oplossing is. Er zijn vijf stages als we kijken naar productadoptie:

  • Innovators
  • Early adopters
  • Early majority
  • Late majority
  • Laggards