Leren, geheugen en product positionering

Leren, geheugen en product positionering

Een brand is vooral gericht op het creëren van credibility.

Short-term memory wordt gebruikt om informatie tijdelijk op te slaan terwijl het wordt geanalyseerd door het brein en in het lange-termijn geheugen wordt geplaatst. Heeft een beperkte capaciteit. Long-term memory wordt gebruikt voor het opslaan en ontvangen van informatie die gebruikt wordt in beslissingsprocessen. Ongelimiteerd, permanente opslag van informatie.

Marketeers zijn vooral geïnteresseerd in semantic memory. Dat is de basis kennis en gevoelens die een persoon heeft over een bepaald concept.

High-involvement learning heeft betrekking op processen waarbij de klant gemotiveerd is om deel te nemen aan het proces. Low-involvement learning refereert aan een situatie waarbij de klant weinig of geen motivatie heeft om deel te nemen aan het proces.

Conditionering van stimuli

Conditioneren is het proces waarbij marketeers proberen om een relatie tussen twee stimulus te creëren.

  • Klassieke conditionering probeert een associatie te creëren tussen een stimulus en de response daarop van de consument.
  • Operante conditionering probeert een associatie te creëren tussen een response (een merk kopen) en een bepaalde uitkomst (tevredenheid.

Stimulus discrimination/differentiation refereert aan het proces van verschillende reacties geven op dezelfde, maar toch verschillende producten. Stimulus generalization/rub-off effect refereert aan het feit dat een response naar een stimuli wordt bepaald door de response op een vergelijkbare, maar toch iets andere stimuli (Coca Cola is lekker, dus het nieuwste Coca Cola drankje zal ook wel lekker zijn).