Conceptueel model van perceptie

conceptueel model van perceptie

Perceptie bestaat uit drie fasen, namelijk exposure, aandacht en interpretatie.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.