Probleemherkenning consumentengedrag

Probleemherkenning van het beslissingsproces

Problem recognition, ofwel probleemherkenning, ontstaat wanneer er een verschil is tussen een gewenste situatie en de huidige situatie. Een actief probleem is een probleem waarvan de consument zich bewust is, een inactive probleem is een probleem waarvan de consument het bestaan niet weet.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.