DESTEP-analyse: macro-omgeving onderzoeken

Wat is een DESTEP-analyse?

Een DESTEP-analyse is een externe analyse waarbij de macro-omgeving wordt onderzocht. De macro omgeving omvat factoren waar de organisatie geen invloed op kan uitvoeren. Met behulp van een DESTEP-analyse worden die niet beïnvloedbare factoren rondom een markt inzichtelijk gemaakt. Dit resulteert in kansen en bedreigingen van de omgeving waar de organisatie zich in bevindt. Met behulp van een SWOT-analyse en confrontatiematrix wordt bepaald wat voor impact die kansen en bedreigingen hebben op de organisatie.

De 6 onderdelen van een DESTEP-analyse

DESTEP-analyse

Een DESTEP-analyse onderzoekt zes macro-ontwikkelingen die gezamenlijk inzicht bieden in de macro-omgeving, namelijk:

 1. Demografische factoren
 2. Economische factoren
 3. Sociaal-culturele factoren
 4. Technologische factoren
 5. Ecologische factoren
 6. Politiek-juridische factoren

Demografische factoren

Het eerste onderdeel van een DESTEP-analyse zijn de demografische factoren. Door een beeld te schetsen van de demografische factoren kan een organisatie de potentie van de markt bepalen. Demografische factoren omvatten de omvang, groei en samenstelling van de markt. Dit uit zich in factoren als: 

 • Populatie
 • Leeftijdsgroepen
 • Levensfase
 • Gezinssamenstelling
 • Huishoudgrootte
 • Urbanisatie
 • Infrastructuur

Economische factoren

Het tweede onderdeel van een DESTEP-analyse zijn de economische factoren. Economische factoren geven inzicht in de economische staat van de omgeving. Naast de huidige economische staat is het belangrijk inzicht te verkrijgen in de economische ontwikkelen van de omgeving. Op basis van deze inzichten kan een voorspelling worden gemaakt van toekomstige ontwikkeling en de bijbehorende impact. Om een beeld te creëren van de economische omgeving kunnen de volgende factoren worden onderzocht:

 • Conjunctuur
 • Werkloosheid
 • (Nationaal) inkomen
 • Koopkracht
 • Import en export

Sociaal-culturele factoren

Het derde onderdeel van een DESTEP-analyse zijn de sociaal-culturele factoren. Sociaal-culturele factoren bieden inzicht in de consument en cultuur van de omgeving. Hierdoor kan een organisatie bepalen wat de impact is van bepaald consumentengedrag en in welke mate cultuur een rol speelt. De sociaal-culturele omgeving wordt onderzocht met factoren als:

 • Normen en waarden
 • Levensstijl
 • Sport, hobby’s en interesses
 • Religie
 • Sociale trends
 • Opleidingsniveau

Technologische factoren

Het vierde onderdeel van een DESTEP-analyse zijn de technologische factoren. Technologische factoren zijn bepalend voor het succes van een product en de duur van de productlevenscyclus. Zo zal bijvoorbeeld in een markt die veel nieuwe technologische ontwikkelingen en innovaties doormaakt de levensduur van producten korter zijn en moeten organisaties meer investeren in productontwikkeling om concurrerend te blijven. Om een beeld te creëren van de technologische omgeving kunnen de volgende factoren worden onderzocht:

 • Aanwezige technologieën
 • Mate van innovatie
 • Mate van adoptie van nieuwe technologieën 
 • Informatievoorzieningen
 • Technologische trends

Ecologische factoren

Het vijfde onderdeel van een DESTEP-analyse zijn de ecologische factoren. Het is voor organisaties inmiddels onmogelijk geworden om geen rekening te houden met de ecologische omgeving. Het klimaat verandert, milieuvoorschriften worden scherper, natuurlijke bronnen worden schaarser en de consument milieubewuster. Door de ecologische omgeving te analyseren weet een organisatie met welke mogelijke beperkingen en verandering in de toekomst rekening moet worden gehouden. Om een beeld te creëren van de ecologische omgeving kunnen de volgende factoren worden onderzocht:

 • Milieuvoorschriften
 • Natuurbronnen
 • Klimaat(akkoord)
 • Weersomstandigheden

Politiek-juridische factoren

Het zesde en laatste onderdeel van een DESTEP-analyse zijn de politiek-juridische factoren. De overheid voert voortdurend druk uit op de economische omgeving. Als organisatie is het belangrijk contact op de hoogte te zijn van de regelgeving. Zo kan de organisatie tijdig acteren op nieuwe voorschriften of inspelen op nieuwe subsidieregelingen. De volgende factoren zijn relevant bij analyseren van de politiek-juridische omgeving: 

 • Politiek klimaat
 • Wetgeving
 • Wetswijzigingen
 • Subsidies

DESTEP-analyse uitvoeren

Bij het uitvoeren van een DESTEP-analyse worden alle bevindingen per onderdeel doorvertaalt naar concrete kansen en bedreigingen voor de organisatie. De kansen en bedreigingen van de macro-omgeving én meso-omgeving dienen als input voor een SWOT-analyse. Deze worden samen met de sterktes en zwaktes uit de interne analyse beoordeeld in een confrontatiematrix.

Niet voor alle organisaties zijn alle onderdelen van een DESTEP-analyse even relevant en kan er besloten worden niet alle factoren mee te nemen in het onderzoek. Een PEST-analyse kan hier eventueel uitkomst bieden.

Bronvermelding

Frambach, R. T., & Nijssen, E. J. (2017). Marketingstrategie (6de ed.). Noordhoff.

Citeer dit artikel:
Eelants, M. (28/08/2021). DESTEP-analyse: macro-omgeving onderzoeken – Gedragvandeconsument.nl. Geraadpleegd op 01/12/2021, van https://gedragvandeconsument.nl/destep-analyse/
Profielfoto auteur Mitch 2021

Mitch Eelants
Marketing Intelligence Analist
Met een master in marketing begrijpt hij de essentie van consumentengedrag. Leergierig en ambitieus heeft hij MarketingModellen.com in zijn eigen tijd naar een succes getild. Nu ontwikkelt hij zich verder als auteur voor Strategischmarketingplan.com en Gedragvandeconsument.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *