fbpx

De 6 cultuurdimensies van Hofstede

Wat zijn de cultuurdimensies van Hofstede?

Het 6-D model – ook wel bekend als de cultuurdimensies van Hofstede – is ontwikkeld om de dieperliggende drijfveren van cultuur te vergelijken met andere culturen op de wereld. Het model van Hofstede bestaat uit zes dimensies. Deze culturele dimensies vertegenwoordigen onafhankelijke voorkeuren die landen (in plaats van individuen) van elkaar onderscheiden. Bij het in kaart brengen van de cultuurdimensies wordt dus gekeken op landniveau om een algeheel beeld van de culturele samenleving te vormen.

De 6 cultuurdimensies van Hofstede

Hofstede benoemt zes dimensies om de dieperliggende drijfveren van verschillende culturen te vergelijken, namelijk:

 1. Machtsafstand
 2. Individualisme
 3. Masculiniteit
 4. Onzekerheidsvermijding
 5. Termijn denken
 6. Terughoudendheid

In de onderstaande afbeelding zijn de 6 cultuurdimensies van Hofstede weergegeven.

6-D Model van Hofstede

Machtsafstand

De eerste cultuurdimensie van Hofstede is machtsafstand. Deze dimensie heeft betrekking op gelijkwaardigheid tussen individuen in een samenleving. Machtsafstand wordt gedefinieerd als de mate waarin de minder machtige leden van de instellingen en organisaties in een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is.

Mensen in samenlevingen met een grote machtsafstand accepteren een hiërarchische volgorde waarin iedereen een plaats heeft die geen verdere rechtvaardiging vereist. Mensen in samenlevingen met kleine machtsafstanden streven naar machtsverevening en eisen rechtvaardiging voor machtsongelijkheden. 

Individualisme

De tweede dimensie van Hofstede is individualisme. Individualisme betreft de mate waarin onderlinge afhankelijkheid binnen een maatschappij tot stand houd. Hierbij wordt onderzocht in welke mate het zelfbeeld van de mens wordt gedefinieerd als individualistisch (ik) of collectivistisch (wij). 

In individualistische samenlevingen wordt verondersteld dat men voor zichzelf en alleen hun directe familie zorgt. In collectivistische samenlevingen behoort men tot groepen die voor elkaar zorgen in ruil voor loyaliteit.

Masculiniteit

Masculiniteit is de derde cultuurdimensie binnen het model van Hofstede. Deze dimensie onderzoekt wat mensen motiveert, de wil om de beste te zijn (masculiniteit) of houden van wat je doet (femininiteit).

Masculiniteit staat voor een voorkeur in de samenleving voor prestatie, heldhaftigheid, assertiviteit en materieel succes. Succes wordt gedefinieerd als de winnaar of de beste in het veld – een waardesysteem dat begint op school en blijft voortbestaan gedurende het organisatieleven. 

Het tegenovergestelde van masculiniteit is femininiteit. Femininiteit staat voor een voorkeur voor relaties, bescheidenheid, zorg voor de zwakken en de kwaliteit van leven. 

Geert Hofstede

Geert Hofstede (1928-2020)
Nederlands organisatiepsycholoog, die mede dankzij zijn cultuurmodel wereldwijd bekend is op het gebied van interculturele studies.

Culture is the collective programming of the mind that distinguishes the members of one group or category of people from others. Culture consists of the patterns of thinking that parents transfer to their children, teachers to their students, friends to their friends, leaders to their followers, and followers to their leaders.

Onzekerheidsvermijding

De vierde dimensie van Hofstede is onzekerheidsvermijding. Onzekerheidsvermijding heeft te maken met de manier waarop een gemeenschap omgaat met het feit dat de toekomst altijd onbekend is: moeten we proberen te toekomst te beheersen of het gewoon laten gebeuren? Deze dubbelzinnigheid brengt angst. Verschillende culturen hebben op verschillende manieren geleerd om te gaan met deze angst. 

Zodoende onderzoekt deze dimensie de mate waarin een cultuur zich bedreigd voelt door onvoorspelbare of onbekende situaties. Ook wordt onderzocht of een cultuur een geloof en een intuïtie heeft ontwikkeld die dit vermijden.

Termijn denken

De vijfde cultuurdimensie van Hofstede betreft termijn denken. Deze dimensie betreft de tradities, normen en waarden van een samenleving. Het beschrijft hoe een gemeenschap verbanden met het verleden behoudt met vooruitzicht op de toekomst.

Bij een lage score op deze dimensie worden onder anderen tijdsgebonden tradities en normen moeizaam gehandhaafd. Men is dan korte termijn gericht. Er is vaak sprake van een hoge mate van creativiteit en innovatie. Men is individualistisch ingesteld en behandelt elkaar gelijkwaardig.

Bij een cultuur die hoog scoort op deze dimensie is er meer sprake van een pragmatische aanpak door zich meer te focussen op lange termijn. Duurzaamheid en de inspanningen in het moderne onderwijs worden aangemoedigd om men voor te bereiden op de toekomst. Familie is de basis van de samenleving. Daarnaast is er sprake van een hogere waardering voor mannen, ouderen en hoogopgeleiden.

Terughoudendheid

De zesde cultuurdimensie van Hofstede is terughoudendheid. Deze dimensie onderzoekt de mate waarin mensen proberen hun verlangen en impulsen te beheersen, gebaseerd op de manier waarop ze zijn opgevoed. Terughoudendheid gaat gepaard met de mate waarop er sociale controle is binnen een samenleving. 

Mensen in samenlevingen met een relatief zwakke controle, tonen over het algemeen de bereidheid om hun impulsen en verlangens met betrekking tot genieten van het leven en plezier te realiseren. Ze zijn positief ingesteld en neigen naar optimisme. Bovendien hechten ze meer belang aan vrije tijd, doen ze wat ze willen en geven ze geld uit zoals ze willen.

Wanneer binnen een samenleving sprake is van een sterke controle, dan zijn mensen in die samenleving terughoudend. Bevrediging van behoeften wordt onderdrukt en gereguleerd door middel van strikte sociale normen.

De 6 cultuurdimensies van Hofstede toepassen

Geert Hofstede heeft een online tool ontwikkeld om de 6 cultuurdimensies per land te vergelijken, namelijk de Country Comparison-tool. Met behulp van deze tool worden alle zes de cultuurdimensies eenvoudig per land inzichtelijk gemaakt. Op basis van wereldwijd onderzoek heeft Hofstede aan iedere dimensie een score toegekend, waardoor deze gemakkelijk per land kunnen worden vergeleken. Bovendien wordt iedere score per land toegelicht om een vollediger beeld te kunnen vormen van alle cultuurdimensies.

Landen vergelijktool

Met behulp van deze vergelijktool is het mogelijk meerdere landen met elkaar te vergelijken op basis van de verschillende cultuurdimensies. De vergelijktool bevat een overzicht met alle landen en score op iedere cultuurdimensie in een overzichtelijke visualisatie. Door de gewenste landen aan of uit te vinken kan de visualisatie worden aangepast.

Hofstede dimensies vergelijken

Waarvoor gebruik jij het model van Hofstede? Laat het me weten in de reactie.

Bronvermelding

Hofstede, G. (1984). Cultural dimensions in management and planning. Asia Pacific journal of management, 1(2), 81-99.

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online readings in psychology and culture, 2(1), 2307-0919.

Citeer dit artikel:
Eelants, M. (14/09/2020). De 6 cultuurdimensies van Hofstede – Gedragvandeconsument.nl. Geraadpleegd op 23/09/2022, van https://gedragvandeconsument.nl/hofstede-dimensies/
Profielfoto auteur Mitch

Mitch Eelants
Marketing Intelligence Analist
Met een master in marketing begrijpt hij de essentie van consumentengedrag. Leergierig en ambitieus heeft hij MarketingModellen.com in zijn eigen tijd naar een succes getild. Nu ontwikkelt hij zich verder als auteur voor Strategischmarketingplan.com en Gedragvandeconsument.nl.
Plaats een reactie

Hulp nodig?

Heb jij hulp nodig met jouw onderzoek?
Ik help je graag verder.

4 reacties to “De 6 cultuurdimensies van Hofstede

 • Bedankt Mitch! De informatie en de vergelijktool waren erg bruikbaar voor mijn onderzoek 😉

 • Bedankt voor het mooie artikel, erg nuttig!

 • Dit jaar doe ik op het VAVO maatschappijleer op VWO niveau. Wij gebruiken daarbij het lesboek “Thema’s maatschappijleer, uitgeverij Essener”.
  Hierin worden de vijf cultuurdimensies van Hofstede behandeld. Met wat Googelen kwam ik op deze website terecht en daar zie ik dat het niet om vijf maar op zes dimensies gaat. “Indulgence” ontbreekt. Op mijn vraag aan de docent waarom “Indulgence” niet behandeld wordt, kreeg ik als antwoord dat dit te veel gedoe oplevert.
  Het is heel actueel om het over burgerschap te hebben, grote woorden over Mohammed posters op scholen, maar als “indulgence” te veel gedoe oplevert laten we dat onderwerp maar weg uit de lesboeken.
  Dit is een diepe knieval voor de korte lontjes.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *