De 6 cultuurdimensies van Hofstede

Wat zijn de cultuurdimensies van Hofstede?

Het 6-D model – ook wel bekend als de cultuurdimensies van Hofstede – is ontwikkeld om de dieperliggende drijfveren van cultuur te vergelijken met andere culturen op de wereld. Het model van Hofstede bestaat uit zes dimensies. Deze culturele dimensies vertegenwoordigen onafhankelijke voorkeuren die landen (in plaats van individuen) van elkaar onderscheiden. Bij het in kaart brengen van de cultuurdimensies wordt dus gekeken op landniveau om een algeheel beeld van de culturele samenleving te vormen.

De 6 cultuurdimensies van Hofstede

Hofstede benoemt zes dimensies om de dieperliggende drijfveren van verschillende culturen te vergelijken, namelijk:

 1. Machtsafstand
 2. Individualisme
 3. Masculiniteit
 4. Onzekerheidsvermijding
 5. Termijn denken
 6. Terughoudendheid

In de onderstaande afbeelding zijn de 6 cultuurdimensies van Hofstede weergegeven.

6-D Model van Hofstede

Machtsafstand

De eerste cultuurdimensie van Hofstede is machtsafstand. Deze dimensie heeft betrekking op gelijkwaardigheid tussen individuen in een samenleving. Machtsafstand wordt gedefinieerd als de mate waarin de minder machtige leden van de instellingen en organisaties in een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is.

Mensen in samenlevingen met een grote machtsafstand accepteren een hiërarchische volgorde waarin iedereen een plaats heeft die geen verdere rechtvaardiging vereist. Mensen in samenlevingen met kleine machtsafstanden streven naar machtsverevening en eisen rechtvaardiging voor machtsongelijkheden. 

Individualisme

De tweede dimensie van Hofstede is individualisme. Individualisme betreft de mate waarin onderlinge afhankelijkheid binnen een maatschappij tot stand houd. Hierbij wordt onderzocht in welke mate het zelfbeeld van de mens wordt gedefinieerd als individualistisch (ik) of collectivistisch (wij). 

In individualistische samenlevingen wordt verondersteld dat men voor zichzelf en alleen hun directe familie zorgt. In collectivistische samenlevingen behoort men tot groepen die voor elkaar zorgen in ruil voor loyaliteit.

Masculiniteit

Masculiniteit is de derde cultuurdimensie binnen het model van Hofstede. Deze dimensie onderzoekt wat mensen motiveert, de wil om de beste te zijn (masculiniteit) of houden van wat je doet (femininiteit).

Masculiniteit staat voor een voorkeur in de samenleving voor prestatie, heldhaftigheid, assertiviteit en materieel succes. Succes wordt gedefinieerd als de winnaar of de beste in het veld – een waardesysteem dat begint op school en blijft voortbestaan gedurende het organisatieleven. 

Het tegenovergestelde van masculiniteit is femininiteit. Femininiteit staat voor een voorkeur voor relaties, bescheidenheid, zorg voor de zwakken en de kwaliteit van leven. 

Geert Hofstede

Geert Hofstede (1928-2020)
Nederlands organisatiepsycholoog, die mede dankzij zijn cultuurmodel wereldwijd bekend is op het gebied van interculturele studies.

❝Cultuur is de collectieve programmering van de geest die de leden van de ene groep of categorie mensen onderscheidt van andere. Cultuur bestaat uit de denkpatronen die ouders overdragen op hun kinderen, leraren op hun leerlingen, vrienden op hun vrienden, leiders op hun volgelingen en volgelingen op hun leiders.❞

Onzekerheidsvermijding

De vierde dimensie van Hofstede is onzekerheidsvermijding. Onzekerheidsvermijding heeft te maken met de manier waarop een gemeenschap omgaat met het feit dat de toekomst altijd onbekend is: moeten we proberen te toekomst te beheersen of het gewoon laten gebeuren? Deze dubbelzinnigheid brengt angst. Verschillende culturen hebben op verschillende manieren geleerd om te gaan met deze angst. 

Zodoende onderzoekt deze dimensie de mate waarin een cultuur zich bedreigd voelt door onvoorspelbare of onbekende situaties. Ook wordt onderzocht of een cultuur een geloof en een intuïtie heeft ontwikkeld die dit vermijden.

Termijn denken

De vijfde cultuurdimensie van Hofstede betreft termijn denken. Deze dimensie betreft de tradities, normen en waarden van een samenleving. Het beschrijft hoe een gemeenschap verbanden met het verleden behoudt met vooruitzicht op de toekomst.

Bij een lage score op deze dimensie worden onder anderen tijdsgebonden tradities en normen moeizaam gehandhaafd. Men is dan korte termijn gericht. Er is vaak sprake van een hoge mate van creativiteit en innovatie. Men is individualistisch ingesteld en behandelt elkaar gelijkwaardig.

Bij een cultuur die hoog scoort op deze dimensie is er meer sprake van een pragmatische aanpak door zich meer te focussen op lange termijn. Duurzaamheid en de inspanningen in het moderne onderwijs worden aangemoedigd om men voor te bereiden op de toekomst. Familie is de basis van de samenleving. Daarnaast is er sprake van een hogere waardering voor mannen, ouderen en hoogopgeleiden.

Terughoudendheid

De zesde cultuurdimensie van Hofstede is terughoudendheid. Deze dimensie onderzoekt de mate waarin mensen proberen hun verlangen en impulsen te beheersen, gebaseerd op de manier waarop ze zijn opgevoed. Terughoudendheid gaat gepaard met de mate waarop er sociale controle is binnen een samenleving. 

Mensen in samenlevingen met een relatief zwakke controle, tonen over het algemeen de bereidheid om hun impulsen en verlangens met betrekking tot genieten van het leven en plezier te realiseren. Ze zijn positief ingesteld en neigen naar optimisme. Bovendien hechten ze meer belang aan vrije tijd, doen ze wat ze willen en geven ze geld uit zoals ze willen.

Wanneer binnen een samenleving sprake is van een sterke controle, dan zijn mensen in die samenleving terughoudend. Bevrediging van behoeften wordt onderdrukt en gereguleerd door middel van strikte sociale normen.

De 6 cultuurdimensies van Hofstede toepassen

Geert Hofstede heeft een online tool ontwikkeld om de 6 cultuurdimensies per land te vergelijken, namelijk de Country Comparison-tool. Met behulp van deze tool worden alle zes de cultuurdimensies eenvoudig per land inzichtelijk gemaakt. Op basis van wereldwijd onderzoek heeft Hofstede aan iedere dimensie een score toegekend, waardoor deze gemakkelijk per land kunnen worden vergeleken. Bovendien wordt iedere score per land toegelicht om een vollediger beeld te kunnen vormen van alle cultuurdimensies.

Landen vergelijktool

Met behulp van deze vergelijktool is het mogelijk meerdere landen met elkaar te vergelijken op basis van de verschillende cultuurdimensies. De vergelijktool bevat een overzicht met alle landen en score op iedere cultuurdimensie in een overzichtelijke visualisatie. Door de gewenste landen aan of uit te vinken kan de visualisatie worden aangepast.

Hofstede dimensies vergelijken

Waarvoor gebruik jij het model van Hofstede? Laat het me weten in de reactie.

Bronvermelding

Hofstede, G. (1984). Cultural dimensions in management and planning. Asia Pacific journal of management, 1(2), 81-99.

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online readings in psychology and culture, 2(1), 2307-0919.

Citeer dit artikel
Eelants, M. (2020, 14 september). De 6 cultuurdimensies van Hofstede. Gedragvandeconsument.nl. Geraadpleegd van https://gedragvandeconsument.nl/hofstede-dimensies/

Profielfoto auteur Mitch

Mitch Eelants
Marketing Intelligence Analist
Met een master in marketing begrijpt hij de essentie van consumentengedrag. Leergierig en ambitieus heeft hij MarketingModellen.com in zijn eigen tijd naar een succes getild. Nu ontwikkelt hij zich verder als auteur voor Strategischmarketingplan.com en Gedragvandeconsument.nl.

Plaats een reactie

Hulp nodig?

Heb jij hulp nodig met jouw onderzoek?
Ik help je graag verder.

19 Reacties

 1. Natasja ter Meulen

  Hallo Mitch,

  Ik maak voor mijn werk e-learnings voor mentoren in het MBO. De e-learning waar ik nu mee bezig ben gaat over cultuursensitief werken.
  Ik zou daarin graag iets willen vertellen over de 6 dimensies van Hofstede.
  Dit heb jij al voortreffelijk gedaan!

  Mag ik stukken uit deze uitleg gebruiken voor in mijn e-learning?

  Graag hoor ik van je.

  Antwoord
  • Mitch

   Hoi Natasja,

   Natuurlijk mag je stukken uit mijn uitleg over de 6 dimensies van Hofstede gebruiken voor je e-learning over cultuursensitief werken. Ik waardeer het dat je mijn uitleg nuttig vindt voor je werk en stle het op prijs als je een bronvermelding opneemt in je e-learning. Dit helpt anderen om de oorsprong van de informatie te achterhalen en waar nodig meer diepgaande informatie te vinden.

   Als je verdere vragen hebt of meer informatie nodig hebt, hoor ik het graag. Succes met het maken van je e-learning en ik hoop dat het mentoren in het MBO zal helpen om cultuursensitief te werken.

   Antwoord
 2. Monique Lubbers

  Ik heb een vraag waarop ik nergens het antwoord kan vinden, namelijk: zijn de verschillende landenscores wel actueel? Hofstede heeft zijn onderzoek uitgevoerd tussen 1967 en 1973. Volgens mij zijn de resultaten in 1980 gepubliceerd. Bovendien zat/zit IBM, waarbinnen Hofstede het onderzoek uitvoerde, alleen in grote steden en niet op het platteland. In een groot aantal landen is er veel gebeurd na die tijd. Denk bijvoorbeeld aan Duitsland dat niet meer uit oost en west bestaat en aan de invloed van de digitalisering. Dus: is de data nog wel up to date? En zo ja, hoe blijft die up to date? Alvast hartelijk dank!

  Antwoord
  • M. Eelants

   Hi Monique,

   Vanuit Hofstede Insights/IBM wordt inderdaad weinig bekend gemaakt over de actualiteit van de scores.

   Wel kan ik je hierover het volgende vertellen:
   De eerste onderzoeksresultaten zijn inderdaad tussen 1967 en 1973 door IBM verzameld in meer dan 70 landen. Gedurende de jaren is hier meer onderzoek naar gedaan en zijn voor steeds meer landen de cultuurdimensies van Hofstede uitgewerkt. De meest recente publicatie van Geert Hofstede zelf dateert uit 2010. Tegenwoordig worden de cultuurdimensies bijgewerkt via Hofstede Insights, dat bestaat uit een team van ruim 100 specialisten over heel de wereld. Om de scores up-to-date te houden voeren zij (deels) zelf onderzoek uit en verzamelen via externe partijen resultaten uit replicaties en uitbreidingen van de IBM-studie op verschillende internationale populaties.

   Zelf melden zij het volgende: “Houd er rekening mee dat de landen als geheel worden gemeten. Dit betekent dat hoewel alle individuen hun eigen persoonlijkheid hebben die min of meer past bij deze culturele verwachting, u alleen de algehele land-scores zult zien. Aangezien de cultuur maar heel langzaam verandert, kunnen de scores als actueel worden beschouwd”.

   Hopelijk heb ik je zo voldoende geïnformeerd!

   Antwoord
 3. Angie

  Goedemiddag,

  Ik ben bezig met een opleiding tot relatietherapeut. Hierbij moeten we de 6 dimensies van Hofstede benoemen in diverse culturen, een betoog neerschrijven en deze toepassen op 2 verschillende culturen. Ik ben hier al een tijdje mee bezig en als ik de lerares om uitleg vraag hoe ik het het beste kan neerzetten krijg ik steeds hetzelfde antwoord over de 6 dimensies die ik hierop moet toepassen. In de les wordt er maar kort over de dimensies heen gegaan. Misschien heb jij een andere visie hiervan, want ik lees goede referenties.

  Antwoord
  • M. Eelants

   Hoi Angie,

   Het model wordt inderdaad gebruikt om culturen met elkaar te vergelijken. Door twee (of meer) culturen naast elkaar te leggen kun je via de 6 dimensies eenvoudig de overeenkomsten en verschillen (wat mogelijk met elkaar kan botsen) tussen de culturen inzichtelijk maken. Hofstede doet dit met zijn dimensies op landniveau, wat zeer eenvoudig te gebruiken is maar in sommige gevallen niet de lading volledig dekt (vooral bij landen met meerdere culturen). Kun je toelichten waar je precies tegenaan loopt?

   Antwoord
   • Angie

    We moeten 2 culturen met de onze vergelijken. En daarnaast moeten we ook nog een betoog houden.

    Antwoord
     • Angie

      China en Syrië

     • M. Eelants

      Ik ga voor je kijken wat hierover terug te vinden is in onze landen vergelijk-tool en zal wat extra informatie toesturen over de scores en vergelijking met Nederland per mail!

 4. Dominique van Spaandonk

  Hebben jullie ook een overzicht van de 6 dimensies van hofstede van Aruba

  Antwoord
  • M. Eelants

   Hoi Dominique,
   We hebben niet een overzicht specifiek van Aruba. We hebben wel een overzicht van de 6 dimensies van Hofstede van de Nederlandse Antillen.

   Antwoord
 5. Martine Geerts

  Beste Mitch,

  mss een domme vraag maar hoe moet ik de scores van machtsafstand van culturen interpreteren? Een hoge score betekent dan dat de macht ongelijk verdeeld is? Idem dito voor masculiniteit? Als dat zo is dan sta ik eigenlijk wel wat te kijken over de Nederlandse cultuur. Die zou een voorkeur hebben voor relaties, bescheidenheid???
  En hoe zit het met de interpretatie van een hoge score bij onzekerheidsvermijding? Bij een hoge score voelt een cultuur zich meer bedreigd?
  Met bijzondere dank voor een eventueel antwoord.
  Martine Geerts

  Antwoord
  • M. Eelants

   Hi Martine,

   Het is zeker geen domme vraag, zodoende hieronder een aantal antwoorden.

   1. De dimensie machtsafstand van culturen gaat over gelijkheid binnen de samenleving. De score op deze dimensie geeft aan in welke mate de bevolking van een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is, waarbij een hoge score inderdaad betekent dat de macht ongelijk verdeeld is.

   2. De dimensie masculiniteit gaat over de mate waarin een samenleving wordt gedreven door competitie, prestatie en succes. Een lage score (feminien) geeft aan dat dit niet het geval is en de kwaliteit van het leven voorop staat (gezondheid, vrienden, familie, plezier, respect e.d.).

   3. De dimensie onzekerheidsvermijding heeft te maken met de manier waarop een samenleving omgaat met het feit dat de toekomst nooit gekend kan worden: moeten we proberen de toekomst te beheersen of het gewoon laten gebeuren? Een hoge score op deze dimensie geeft aan dat een cultuur er van alles aan doet om deze onzekerheid in te dekken (bijvoorbeeld met wet en regelgeving, religie, sparen, verzekeringen afsluiten, enzovoort).

   Ik stuur je per mail wat extra toelichting op de scores van Nederland, zodat je hier wat meer gevoel bij krijgt.

   Antwoord
 6. Quinten

  Bedankt Mitch! De informatie en de vergelijktool waren erg bruikbaar voor mijn onderzoek 😉

  Antwoord
 7. Twente

  Bedankt voor het mooie artikel, erg nuttig!

  Antwoord
 8. Hans Verschoor

  Dit jaar doe ik op het VAVO maatschappijleer op VWO niveau. Wij gebruiken daarbij het lesboek “Thema’s maatschappijleer, uitgeverij Essener”.
  Hierin worden de vijf cultuurdimensies van Hofstede behandeld. Met wat Googelen kwam ik op deze website terecht en daar zie ik dat het niet om vijf maar op zes dimensies gaat. “Indulgence” ontbreekt. Op mijn vraag aan de docent waarom “Indulgence” niet behandeld wordt, kreeg ik als antwoord dat dit te veel gedoe oplevert.
  Het is heel actueel om het over burgerschap te hebben, grote woorden over Mohammed posters op scholen, maar als “indulgence” te veel gedoe oplevert laten we dat onderwerp maar weg uit de lesboeken.
  Dit is een diepe knieval voor de korte lontjes.

  Antwoord
  • Karin

   Wat een logische vraag en logische redenatie. Dank voor t stellen Hans verschoor.

   Antwoord

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.