Kraljic-matrix

Kraljic-matrix

Een Kraljic-matrix is een inkoopmodel dat wordt gebruikt om de inkoopstrategie per in te kopen product te bepalen.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.