4S Web-Marketingmix van Constantinides

Wat is de 4S Web-Marketingmix?

De 4S Web-Marketingmix is in 2002 ontwikkeld door Efthymios Constantinides en is een variant op de traditionele marketingmix (4P-model). De 4S Web-Marketingmix helpt organisaties hun marketingactiviteiten beter afstemmen op klanten waarbij de online omgeving een belangrijke rol speelt. Constantinides stelt namelijk dat bij de traditionele marketingmix te weinig focus ligt op de rol van online marketing.

De 4S Web-Marketingmix

In tegenstelling tot de 4 P’s van de traditionele marketingmix, bestaat de marketingmix van Constantinides uit 4 S-en. Ook voor de 4S Web-Marketingmix geldt dat elke wijziging aan één van de vier elementen van invloed is op de andere elementen. De elementen van de 4S Web-Marketingmix zijn als volgt:

  1. Scope: reikwijdte van de marketingactiviteiten;
  2. Site: website van de organisatie;
  3. System: alle platformen, hardware- en softwareprogramma’s;
  4. Synergy: het op elkaar afstemmen van diverse kanalen en activiteiten.

In de onderstaande afbeelding is de 4S Web-Marketingmix van Constantinides weergegeven.

4S Web-Marketingmix van Constantinides

Scope

Het eerste element van de 4S Web-Marketingmix is scope. Scope richt zich op het inzichtelijk maken van de reikwijdte van de online marketingactiviteiten. Door deze reikwijdte inzichtelijk te maken kan worden bepaald op welke gebieden gefocust moet worden en waar ruimte is voor verbetering. Welke gebieden dat zijn hangt af van de doelen van het strategisch online marketingplan. Denk hierbij aan zaken als:

  • Wat zijn de doelen van het strategisch online marketingplan? 
  • Van welke platformen maakt de organisatie momenteel gebruik?
  • Hoe effectief is de online marketingstrategie? 
  • Levert het de verwachte resultaten op? 
  • Welke gebieden kunnen worden verbeterd, en hoe? 

Site 

Het tweede element van de 4S Web-Marketingmix is site, oftewel de website van de organisatie. De website van de organisatie vertegenwoordigt de bedrijfscultuur, visie en missie. Zodoende moet een website zorgvuldig worden ontwikkeld, zodat deze nieuwe bezoekers trekt, leads genereert en een hoge conversieratio oplevert. Hierbij is het belangrijk om de huidige staat van de website te evalueren en waar nodig wijzigingen aan te brengen om deze te verbeteren. 

System 

Het derde element van de 4S Web-Marketingmix is system. System betreft alle platformen, hardware- en softwareprogramma’s waarvan de organisatie gebruik maakt. Aangezien de organisatie grotendeels afhankelijk is van deze systemen is het belangrijk dat deze goed functioneren, zowel voor de medewerkers als voor (potentiële) klanten. Het is belangrijk dat deze systemen goed draaien, niet alleen voor uw medewerkers maar ook voor uw klanten. Binnen dit element van de marketingmix staat veiligheid, beveiliging en kostenefficiëntie centraal. 

Synergy

Het vierde en laatste element van de 4S Web-Marketingmix is synergy. Synergy is de toegevoegde waarde die ontstaat doordat de verschillende marketinginspanningen op elkaar zijn afgestemd. Op deze manier kan een omnichannel ervaring worden gecreëerd voor de consument, waarbij alle beschikbare kanalen worden ingezet om de consument een optimale ervaring te bieden. Dit betreft zowel online als offline marketinginspanningen. Het leveren van een consistent en samenhangend merkimago via de verschillende kanalen zal op zijn beurt merkbekendheid, merkherinnering en uiteindelijk merkloyaliteit opbouwen.

Waarom de 4S Web-Marketingmix?

Terwijl trends komen en gaan, moeten organisaties wendbaar genoeg zijn om zich aan de nieuwe situaties aan te passen en concurrentievoordeel te behalen. Dit is ook het geval als het gaat om reeds lang bestaande marketingmodellen die enkele decennia geleden zijn ontwikkeld. Hoewel de principes waarop ze zijn gebaseerd nog steeds van toepassing zijn in de wereld van vandaag, vereisen ze toch enige verfijning om volledig te worden afgestemd op de huidige markttrends en het nieuwe tijdperk van digitalisering. Met dit in gedachten heeft Constantinides de 4S Web-Marketingmix ontwikkeld, waardoor deze als uitstekende marketingmix dient voor organisaties waarbij online en de daarbij behorende technologie een belangrijke rol speelt. Zo kan de marketingmix aangepast worden aan verschillende industrieën en markten die een online marketingstrategie hanteren, welke vervolgens kan worden geoptimaliseerd; inclusief operationele en technologische factoren.

Bronvermelding

Constantinides, E. (2002). The 4S web-marketing mix model. Electronic commerce research and applications, 1(1), 57-76.

Citeer dit artikel
Eelants, M. (2021, 8 februari). 4S Web-Marketingmix van Constantinides. Gedragvandeconsument.nl. Geraadpleegd van https://gedragvandeconsument.nl/marketingmix/4s-web-marketingmix/

Profielfoto auteur Mitch

Mitch Eelants
Marketing Intelligence Analist
Met een master in marketing begrijpt hij de essentie van consumentengedrag. Leergierig en ambitieus heeft hij MarketingModellen.com in zijn eigen tijd naar een succes getild. Nu ontwikkelt hij zich verder als auteur voor Strategischmarketingplan.com en Gedragvandeconsument.nl.

Plaats een reactie

Hulp nodig?

Heb jij hulp nodig met jouw onderzoek?
Ik help je graag verder.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.