Model van Mullins: 7 domeinen

Wat is het model van Mullins?

Het model van Mullins is bedoeld voor ondernemers die een eigen bedrijf willen opstarten, maar ook voor gevestigde bedrijven die hun activiteiten willen uitbreiden door nieuwe producten of diensten te introduceren. Hiervoor wordt het (toekomstige) bedrijf opgedeeld in zeven domeinen. Zodoende staat dit model ook bekend als het 7-domeinen-model van aantrekkelijke kansen, welke is ontwikkeld door John Mullins.

Het model van Mullins

Het model van Mullins bestaat het uit markt- en industrie domeinen, op zowel macro- als microniveau. Daarnaast zijn er drie extra domeinen die verband houden met het team. In de onderstaande afbeelding zijn de verschillende domeinen van het model van Mullins weergegeven. 

Model van Mullins: 7 domeinen

De 7 domeinen van het model van Mullins

Zoals aangegeven deelt het model van Mullins een bedrijf op in zeven domeinen welke samen de basis vormen voor succesvol ondernemerschap. Vier van deze domeinen onderzoeken verschillende aspecten van de markt en industrie op micro- en macroniveau. De andere drie domeinen onderzoeken de organisatie binnen het bedrijf, oftewel het team. De zeven domeinen van het model van Mullins zijn als volgt:

  1. Aantrekkelijkheid van de markt
  2. Aantrekkelijkheid van de industrie
  3. Voordelen en aantrekkelijkheid van de sector
  4. Duurzaam voordeel
  5. Missie, ambities en neiging tot risico
  6. Verbondenheid binnen de waardeketen
  7. Mogelijkheid om te sturen op kritische succesfactoren

Aantrekkelijkheid van de markt

Het eerste domein van het model van Mullins gaat in op de aantrekkelijkheid van de markt. In dit domein wordt gekeken naar de omvang, de groei en het potentieel van de toetredende markt om de aantrekkelijkheid ervan op macroniveau te beoordelen. Enkele voorbeelden zijn het aantal en het type klanten, de verkoopwaarde en de huidige markttrends. Het uitvoeren van een DESTEP of PEST-analyse helpt bij het beoordelen van de aantrekkelijkheid van de markt. 

Aantrekkelijkheid van de industrie

Het tweede domein van het 7-domeinen-model gaat in op de aantrekkelijkheid van de industrie. Binnen dit domein worden factoren onderzocht welke van invloed zijn op de winstgevendheid. Voor een goede invulling van dit domein kan het vijfkrachtenmodel van Porter worden toegepast. Hierbij wordt de onderhandelingspositie van leveranciers en afnemers, de dreiging van substituten en nieuwe toetreders en de concurrentiekracht onderzocht. 

Voordelen en aantrekkelijkheid van de sector

Het derde domein van het model van Mullins gaat in op de voordelen en de aantrekkelijkheid van de sector. De sector is het segment waar het bedrijf zich op richt. Dit domein volgt een benadering op microniveau en houdt rekening met de segmenten die waarschijnlijk zullen profiteren van de nieuwe onderneming of het nieuwe product. Hiervoor worden huidige trends binnen het segment onderzocht en groeimogelijkheden geëvalueerd. Welke producten worden aangeboden en hoe zal een nieuw aanbod worden gezien ten opzichte van concurrenten?

Duurzaam voordeel

Het vierde domein van het 7-domeinen-model richt zich op duurzaam voordeel. Hiervoor wordt op microniveau onderzocht of het mogelijk is een unieke waarde propositie te creëren op basis van de beschikbare middelen en kerncompetenties. Hiervoor moet het bedrijf inzichtelijk maken welke middelen beschikbaar zijn en over welke capaciteiten zij beschikken. Vervolgens moet bepaald worden of deze middelen en capaciteiten een voorsprong ten opzichte van de concurrentie kunnen bieden. Het Value Proposition Canvas helpt bij het creëren van een goede waarde propositie.

Missie, ambities en neiging tot risico

Het vijfde domein van het model van Mullins gaat in op de missie, ambities en neiging tot risico van het bedrijf. Hiervoor wordt de inzet en ambitie van het team en leiderschap onderzocht. Denk hierbij aan vragen als:

  • Wat is het doel van het bedrijf? 
  • Wat is de missie en visie van het bedrijf? 
  • Welke normen en waarden staan centraal binnen het bedrijf? 

Het Ashridge-missiemodel helpt bij de invulling van dit domein.

Verbondenheid binnen de waardeketen

Het zesde domein van het 7-domeinen-model gaat in op verbondenheid binnen de waardeketen. Hiervoor worden de relaties in de waardeketen tussen alle betrokken mensen onderzocht. Deze relaties variëren van leveranciers en investeerders tot klanten en concurrentie. Door inzichtelijk te maken hoe belanghebbenden met elkaar zijn verbonden, kan dit een nuttige preventieve maatregel zijn voor toekomstige conflicten. De waardeketen kan inzichtelijk worden gemaakt met behulp van de waardeketen van Porter.

Mogelijkheid om te sturen op kritische succesfactoren

Het zevende en laatste domein van het model van Mullins onderzoekt de mogelijkheid om te sturen op kritische succesfactoren. Kritische succesfactoren kunnen worden gedefinieerd als de noodzakelijke criteria waaraan moet worden voldaan om ervoor te zorgen dat een bedrijf zijn missie en doelstellingen bereikt. Binnen dit domein moet worden onderzocht of het team de kritische succesfactoren kan waarmaken. Hiervoor worden de vaardigheden, kennis en ervaring van het gehele team onderzocht, waardoor de sterktes en zwaktes per persoon aan het licht komen. 

Vond je dit artikel interessant of heb je nog vragenPlaats een reactie hieronder.

Bronvermelding

Mullins, J. (2017). The new business road test: what entrepreneurs and investors should do before launching a lean start-up. Pearson UK. 

Citeer dit artikel
Eelants, M. (2021, 28 april). Model van Mullins: 7 domeinen Gedragvandeconsument.nl. Geraadpleegd van https://gedragvandeconsument.nl/model-van-mullins/

Profielfoto auteur Mitch

Mitch Eelants
Marketing Intelligence Analist
Met een master in marketing begrijpt hij de essentie van consumentengedrag. Leergierig en ambitieus heeft hij MarketingModellen.com in zijn eigen tijd naar een succes getild. Nu ontwikkelt hij zich verder als auteur voor Strategischmarketingplan.com en Gedragvandeconsument.nl.

Plaats een reactie

Hulp nodig?

Heb jij hulp nodig met jouw onderzoek?
Ik help je graag verder.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.