PAD-model voor emotionele toestand

Wat is het PAD-model?

Het PAD-model van Russell en Mehrabian (PAD emotional state model) is een psychologisch model dat is ontwikkeld om emotionele toestanden te beschrijven en te meten. Dit betreft de perceptie op omgeving, ervaring en psychologische reacties van consumenten. Bijvoorbeeld voor het beschrijven en meten van reacties van consumenten op reclame. Hiervoor worden alle emoties in drie dimensies geclassificeerd, namelijk:

 1. Pleasure (plezier)
 2. Arousal (opwinding)
 3. Dominance (dominantie)

Het PAD-model wordt gebruikt om non-verbale communicatie zoals lichaamstaal in de psychologie te bestuderen. Het wordt ook toegepast op consumentenmarketing.

Het PAD-model voor emotionele toestand

Specifieke emoties weerspiegelen verschillende combinaties en niveaus van drie dimensies van het PAD-model voor emotionele toestand. In onderstaande overzicht is weergegeven tot welke dimensie verschillende emoties toebehoren. Daarnaast is toegelicht welke indicatoren of gevoelens kunnen worden gebruikt om de emoties te meten.

PAD emotionele toestand model van Russell en Mehrabian

De 3 dimensies van het PAD-model

Het PAD-model gebruikt driedimensionale schalen die in theorie alle numerieke waarden kunnen hebben om de emotionele toestand van een consument te kunnen meten. Op deze manier is iedere dimensie kwantificeerbaar, waardoor de mate van emotie kan worden uitgedrukt in een waarde.

Pleasure | Plezier

De eerste dimensie van het PAD-model is plezier. Deze dimensie meet hoe aangenaam of onaangenaam iemand zich ergens bij voelt. Zowel woede als angst zijn bijvoorbeeld onaangename emoties en scoren beide aan de kant van ongenoegen. Vreugde is echter een prettige emotie. Emoties die onder de pleasure-dimensie vallen zijn:

 • Plicht: moreel, deugdzaam, plichtsgetrouw
 • Geloof: eerbiedig, aanbidding, geestelijk
 • Trots: trots, superieur, waardig
 • Genegenheid: liefdevol, aanhankelijk, vriendelijk
 • Onschuld: onschuldig, puur, onberispelijk
 • Dankbaarheid: dankbaar, waarderend
 • Sereniteit: rustgevend, sereen, comfortabel, gekalmeerd
 • Verlangen: begerig, wenselijk, verlangen, hoopvol
 • Vreugde: vreugdevol, gelukkig, opgetogen, tevreden
 • Competentie: zelfverzekerd, in controle, competent

Arousal | Opwinding

De tweede dimensie van het PAD-model is opwinding. Deze dimensie meet hoe energiek of slaapverwekkend iemand zich voelt. Het betreft niet de intensiteit van de emotie maar de mate van opwinding die het veroorzaakt. Zo kan bijvoorbeeld verdriet en depressie een lage mate van opwinding opwekken. Hoewel zowel woede als verveling onaangename emoties zijn, heeft woede een hogere intensiteit of een hogere staat van opwinding. Verveling, wat ook een onaangename toestand is, heeft echter een lage mate van opwinding. Emoties die onder de arousal-dimensie vallen zijn:

 • Interesse: attent, nieuwsgierig
 • Apathisch: verveeld, slaperig, traag/sloom
 • Activering: opgewonden, actief, enthousiast
 • Verrassing: verrast, geïrriteerd, verbaasd
 • Déjà vu: niet onder de indruk, niet geïnformeerd, niet enthousiast
 • Betrokkenheid: betrokken, geïnformeerd, gebaat bij
 • Afleiding: afgeleid, in gedachten verzonken, onoplettend
 • Positiviteit: speels, vermaakt, luchtig
 • Minachting: minachtend, verachtend

Dominance | Dominantie

De derde dimensie van het PAD-model is dominantie. Deze dimensie vertegenwoordigt het controlerende en dominante versus gecontroleerde of onderdanige dat men voelt. Terwijl bijvoorbeeld zowel angst als woede onaangename emoties zijn, is woede een dominante emotie en angst een onderdanige emotie is. Emoties die onder de dominance-dimensie vallen zijn:

 • Conflict: gespannen, gefrustreerd, conflicterend
 • Schuldig: schuldig, berouwvol, spijtig
 • Hulpeloosheid: machteloos, hulpeloos, gedomineerd
 • Verdriet: verdrietig, bedroefd, treurig, neerslachtig
 • Angst: angstig, bang, bezorgd, ongerust
 • Schaamte: beschaamd, vernederd
 • Woede: boos, woedend
 • Hyperactivatie: in paniek, verward, overprikkeld
 • Walging: vol walging, geïrriteerd
 • Scepticisme: sceptisch, achterdochtig, wantrouwend

Bronvermelding

Mehrabian, A., & Russell, J. A. (1974). An approach to environmental psychology. the MIT Press.

Holbrook, M. B., & Batra, R. (1987). Assessing the role of emotions as mediators of consumer responses to advertising. Journal of consumer research, 14(3), 404-420.

Bakker, I., Van der Voordt, T., Vink, P., & de Boon, J. (2014). Pleasure, arousal, dominance: Mehrabian and Russell revisited. Current Psychology, 33(3), 405-421.

Citeer dit artikel
Eelants, M. (2020, 16 oktober). PAD-model voor emotionele toestand. Gedragvandeconsument.nl. Geraadpleegd van https://gedragvandeconsument.nl/pad-model-emotionele-toestand/

Profielfoto auteur Mitch

Mitch Eelants
Marketing Intelligence Analist
Met een master in marketing begrijpt hij de essentie van consumentengedrag. Leergierig en ambitieus heeft hij MarketingModellen.com in zijn eigen tijd naar een succes getild. Nu ontwikkelt hij zich verder als auteur voor Strategischmarketingplan.com en Gedragvandeconsument.nl.

Plaats een reactie

Hulp nodig?

Heb jij hulp nodig met jouw onderzoek?
Ik help je graag verder.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.