PEST-analyse

Wat is een PEST-analyse?

Een van de meest gebruikte tools die op het gebied van marketingstrategie wordt gebruikt, is de PEST-analyse (ookwel STEP-analyse genoemd). Deze analyse is een beknopte variant van een DESTEP-analyse. Een PEST-analyse onderzoekt de verschillende omgevingsfactoren in de macro-omgeving en helpt marketeers te begrijpen hoe deze krachten het concurrentievermogen van de organisatie kunnen beïnvloeden. Zo biedt een PEST-analyse nuttige inzichten voor mogelijke kansen en bedreigingen in de markt, zodat bedrijven er snel op kunnen reageren. Vervolgens kunnen de kansen en bedreigingen worden toegepast in een SWOT-analyse of een Business Model Canvas

Vier factoren van de PEST-analyse

PEST is een afkorting voor vier factoren die samen een beeld geven van de macro-economische omgeving, namelijk:

 1. Politieke factoren
 2. Economische factoren
 3. Sociaal-culturele factoren
 4. Technologische factoren

In de onderstaande afbeelding zijn de vier factoren van de PEST-analyse weergegeven.

STEP-analyse

Alle vier de factoren omvatten verschillende macro-omgevingsfactoren. De belangrijkste factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitvoeren van een PEST-analyse worden hieronder benoemd.

Politieke factoren 

Het eerste element van de PEST-analyse onderzoekt de politieke factoren die de markt en op hun beurt de organisatie kunnen beïnvloeden, aangezien het politieke landschap vaak schadelijk kan zijn voor het succes van een organisatie. Enkele van de meest voorkomende factoren waarmee rekening moet worden gehouden, zijn:

 • Politieke stabiliteit of instabiliteit 
 • Overheidsregels en juridische kwesties 
 • Lokale en federale machtsstructuur 
 • Corruptie 
 • Buitenlandse handelsbeleid 
 • Belastingbeleid 
 • Handelsbeperkingen 
 • Consumenten beschermingswetten

Economische factoren

Het volgende element van de PEST-analyse kijkt naar de algehele economische dwang die het succes van het bedrijf zou kunnen versterken of belemmeren. Enkele van de meest voorkomende factoren zijn:

 • Huidige economische trends
 • Economische groeicijfers
 • Rentetarieven
 • Monetair beleid
 • Overheidsingrijpen op de vrije markt
 • Besteedbaar inkomen
 • Efficiëntie van financiële markten
 • Inflatie en wisselkoersen
 • Werkloosheidscijfers
 • Bruto nationaal product
 • Beschikbaarheid van krediet
 • Val of opkomst van de middenklasse

Sociaal-culturele factoren

Een ander belangrijk element dat moet worden onderzocht zijn de sociaal-culturele factoren, waaronder sociale attitudes en culturele trends binnen de doelmarkt. Hierdoor kan een beeld worden gevormd van de behoeften van de consument. Deze factor wordt beïnvloed door:

 • Gedeelde overtuigingen
 • Bevolkingsgroei
 • Lifestyle trends
 • Culturele taboes
 • Klasse-structuur
 • Vrijetijdsbesteding
 • Demografie
 • Gezinsgrootte en structuur
 • Immigratie

Technologische factoren

Ten slotte kijkt de PEST-analyse naar de rol van technologie in de markt hoe deze op haar beurt de koopintentie van de consument kan beïnvloeden. Aangezien nieuwe technologieën hun intrede doen, moet deze factor regelmatig worden herzien en gecontroleerd op aanstaande veranderingen. Enkele elementen waarmee rekening moet worden gehouden zijn:

 • Recente technologische ontwikkelingen en opkomende technologieën
 • Snelheid van technologische verspreiding
 • Wetgeving over technologie en regelgeving inzake intellectuele eigendom
 • Onderzoek en innovatie
 • Toegang van de consument tot technologie
 • Digitalisering

Kritiek op de PEST-analyse

Gezien het feit dat de omgeving zeer snel kan veranderen zal een PEST-analyse regelmatig moeten worden uitgevoerd om de barrière van de veranderende omgeving te overwinnen. Ook moet worden opgemerkt dat een PEST-analyse beperkte informatie oplevert over de macro-omgeving, in tegenstelling tot een DESTEP-analyse. Hierdoor worden mogelijk niet alle belangrijke kansen en bedreigingen van de markt in kaart gebracht. Zodoende is het verstandig om een DESTEP-analyse uit te voeren voor een vollediger beeld van de macro-omgeving. Een PEST-analyse is wel een zeer geschikte tool voor het uitvoeren van een check om te bepalen of de eerder uitgevoerde DESTEP-analyse nog actueel genoeg is.

Bronvermelding

Rastogi, N. I. T. A. N. K., & Trivedi, M. K. (2016). PESTLE technique–a tool to identify external risks in construction projects. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET), 3(1), 384-388.

Citeer dit artikel
Eelants, M. (2020, 9 september). PEST-analyse. Gedragvandeconsument.nl. Geraadpleegd van https://gedragvandeconsument.nl/pest-analyse/

Profielfoto auteur Mitch

Mitch Eelants
Marketing Intelligence Analist
Met een master in marketing begrijpt hij de essentie van consumentengedrag. Leergierig en ambitieus heeft hij MarketingModellen.com in zijn eigen tijd naar een succes getild. Nu ontwikkelt hij zich verder als auteur voor Strategischmarketingplan.com en Gedragvandeconsument.nl.

Plaats een reactie

Hulp nodig?

Heb jij hulp nodig met jouw onderzoek?
Ik help je graag verder.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.