Invulmodel: Vijfkrachtenmodel van Porter

4,90

Dit invulmodel voor het vijfkrachtenmodel van Porter maakt de aantrekkelijkheid van de bedrijfstak in een oogopslag inzichtelijk. Het invulmodel bestaat uit een vragenlijst van meer dan 40 vragen. Bij het beoordelen van de vijf concurrentiekrachten visualiseerd de tool direct de beoordeling in het vijfkrachtenmodel. Op deze wijze wordt meteen duidelijk in welke mate de vijf krachten invloed uitoefenen op de bedrijfstak.

Categorie: