Productlevenscyclus

Wat is de productlevenscyclus?

De productlevenscyclus is een belangrijk concept voor marketeers om te begrijpen hoe een product zich ontwikkelt en verandert gedurende zijn levensduur op de markt. Het verwijst naar de verschillende fasen die een product doormaakt, vanaf de introductie tot het moment dat het product uit de markt wordt gehaald.

Het is belangrijk voor marketeers om inzicht te hebben in de productlevenscyclus omdat het hen kan helpen om hun marketingstrategieën en tactieken aan te passen aan de specifieke behoeften van elke fase. Bovendien kunnen de fasen van de productlevensclyclus gekoppeld worden aan diverse marketingmodellen, zoals het adoptiemodel van Rogers of een BCG-matrix. Ook helpt het marketeers met anticiperen op veranderingen in de markt en trends die van invloed kunnen zijn op de levenscyclus van het product.

De 5 fasen van de productlevenscyclus

Er zijn vijf verschillende fasen van de productlevenscyclus, namelijk:

  1. Introductiefase
  2. Groeifase
  3. Volwassenheidsfase
  4. Neergangsfase
  5. Innovatiefase

In onderstaande afbeelding zijn de verschillende fasen van de productlevenscyclus duidelijk zichtbaar.

productlevenscyclus

Introductiefase

De introductiefase is de eerste fase van de productlevenscyclus. In deze fase wordt het product voor het eerst geïntroduceerd op de markt. De verkoop is meestal laag, omdat consumenten nog niet bekend zijn met het product en het moet worden gepositioneerd en gepromoot om het bewustzijn te vergroten. 

Twee veelgebruikte marketingmodellen die aan deze fase worden gekoppeld zijn het AIDA-model en het SDP-model.

Groeifase

De tweede fase van de productlevenscyclus is de groeifase. Zoals de baneming al aangeeft begint in deze fase de vraag naar het product te groeien. Dit komt meestal doordat het product geaccepteerd begint te worden door het grote publiek. De promotiecampagnes beginnen nu effect te hebben. Dit is een belangrijke fase waarin het bedrijf zich moet concentreren op het bouwen van merkloyaliteit en het verbeteren van de productie en distributie. 

Marketingmodellen die helpen bij het realiseren van groei in deze fase van de productcyclus zijn het Ansoff-model, de generieke concurrentiestrategieën van Porter en een juiste invulling van de marketingmix.

Volwassenheidsfase

De derde fase van de productlevenscyclus is de volwassenheidsfase. Een product betreedt de volwassenheidsfase wanneer de verkoop begint te stabiliseren. In deze fase bereikt het product zijn hoogtepunt. De verkoop neemt toe, maar de groei begint te vertragen, omdat het product inmiddels door veel consumenten is geaccepteerd en de concurrentie toeneemt. Marketing richt zich op het behouden van marktaandeel en het verbeteren van de winstgevendheid. Prijsstrategie speelt hierbij een belangrijke rol. 

Een veelgebruikt marketingmodel dat in deze fase van de productcyclus helpt is de BCG-matrix. Dit model wordt gebruikt om de prestaties van de verschillende producten van een bedrijf te analyseren en te plannen. Zo kan worden bepaald welke producten het potentieel hebben om verder te groeien en welke producten moeten worden onderhouden of afgestoten.

Innovatiefase

De innovatiefase is een vervolg op de volwassenheidsfase. Tijdens de innovatiefase neemt de vraag naar het product af en is er behoefte aan innovatie om de levenscyclus van het product te verlengen. Het bedrijf kan het product opnieuw uitvinden of een nieuwe versie van het product lanceren om de interesse van de consument te behouden. 

Neergangsfase

Wanneer een product tijdens de volwassenheidsfase niet innoveert zal deze uiteindelijk terecht komen in de neergangsfase. In de neergangsfase is de vraag naar het product sterk afgenomen en wordt het product uiteindelijk uit de markt gehaald. Het bedrijf kan ervoor kiezen om het product te vervangen door een nieuw product of om zich op andere producten te concentreren.

Productlevenscyclus toepassen

Om de productlevenscyclus toe te passen, moet een bedrijf eerst begrijpen in welke fase het product zich bevindt. Vervolgens kan het bedrijf de marketingstrategieën aanpassen aan de specifieke behoeften van die fase. 

Het is belangrijk om te benadrukken dat de productlevenscyclus niet altijd een lineair proces is. Het kan variëren afhankelijk van de markt, de concurrentie, de economie en andere factoren. Sommige producten kunnen sneller door de fasen gaan dan andere, en sommige producten kunnen zelfs terugkeren naar een eerdere fase als gevolg van veranderingen in de marktomstandigheden. Met behulp van een externe analyse maak je deze factoren inzichtelijk.  

Waarom de productlevenscyclus gebruiken?

In het algemeen kan de productlevenscyclus helpen om inzicht te krijgen in hoe een product zich ontwikkelt en hoe marketeers hun strategieën kunnen aanpassen om de verkoop en winstgevendheid te maximaliseren. Door de productlevenscyclus toe te passen, kunnen bedrijven hun inspanningen concentreren op het bereiken van specifieke doelen voor elke fase van de levenscyclus van het product en het maximaliseren van de kansen voor succes.

Hoe pas je de productlevenscyclus toe?

Om de productlevenscyclus toe te passen, moeten marketeers verschillende tactieken en strategieën gebruiken in elke fase van de cyclus. In de innovatiefase moeten marketeers zich richten op het creëren van bewustzijn en het genereren van vraag voor het nieuwe product. Bij de groeifase richten marketeers zich op het vergroten van het marktaandeel en het verbeteren van de winstgevendheid. In de volwassenheidsfase focussen marketeers zich op differentiatie en prijsbeheersing. In de verzadigingsfase moeten marketeers zich richten op het bereiken van nieuwe doelgroepen en het stimuleren van de vraag. En in de neergangsfase moeten marketeers zich richten op het minimaliseren van de kosten en het maximaliseren van de opbrengsten voordat het product uiteindelijk wordt uitgefaseerd.

Inzicht hebben in de productlevenscyclus is daarom van essentieel belang voor marketeers om effectieve marketingstrategieën en tactieken te ontwikkelen en te implementeren die aansluiten bij de verschillende fasen van de levenscyclus van het product.

In 5 stappen de productlevencyclus gebruiken

Om de productlevenscyclus toe te passen, moeten marketeers een aantal stappen volgen:

  1. Analyseer de huidige fase van het product: Om effectieve marketingstrategieën en tactieken te kunnen ontwikkelen, moet je weten in welke fase het product zich momenteel bevindt. Hierdoor kan je bepalen welke strategieën en tactieken het meest geschikt zijn om de verkoop te stimuleren.
  2. Bepaal de doelgroep: Elke fase van de productlevenscyclus heeft zijn eigen doelgroep en vereist een andere aanpak. Door de doelgroep te bepalen, kan je gerichte marketingactiviteiten ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften en interesses van deze doelgroep.
  3. Ontwikkel een marketingstrategie: Op basis van de analyse van de huidige fase van het product en de bepaling van de doelgroep, kan je een marketingstrategie ontwikkelen. Dit kan bijvoorbeeld een campagne zijn gericht op het vergroten van de naamsbekendheid of het ontwikkelen van nieuwe productkenmerken om het product te differentiëren.
  4. Implementeer de marketingtactieken: Op basis van de marketingstrategie kan je gerichte marketingtactieken ontwikkelen die aansluiten bij de doelgroep en de fase van het product. Dit kan bijvoorbeeld het gebruik van social media zijn om de naamsbekendheid te vergroten of het aanbieden van kortingsacties om de verkoop te stimuleren.
  5. Monitor en evalueer de resultaten: Het is belangrijk om de resultaten van de marketingstrategie en -tactieken te monitoren en te evalueren. Dit geeft inzicht in de effectiviteit van de marketingactiviteiten en biedt de mogelijkheid om waar nodig aanpassingen te maken om de verkoop te stimuleren.

Kortom, het begrijpen van de productlevenscyclus en het toepassen van de juiste marketingstrategieën en -tactieken in elke fase is essentieel om de verkoop te stimuleren en de winstgevendheid te verbeteren. Door de productlevenscyclus toe te passen, kunnen marketeers effectieve marketingactiviteiten ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften en interesses van de doelgroep en de huidige fase van het product.

Vond je dit artikel interessant of heb je nog vragenPlaats een reactie hieronder.

Bronvermelding

Levitt, T. (1965). Exploit the Product Life Cycle. Harvard Business Review, 43(6), 81-94.

Citeer dit artikel
Eelants, M. (2023, 2 maart). Productlevenscyclus. Gedragvandeconsument.nl. Geraadpleegd van https://gedragvandeconsument.nl/productlevenscyclus/

Profielfoto auteur Mitch

Mitch Eelants
Marketing Intelligence Analist
Met een master in marketing begrijpt hij de essentie van consumentengedrag. Leergierig en ambitieus heeft hij MarketingModellen.com in zijn eigen tijd naar een succes getild. Nu ontwikkelt hij zich verder als auteur voor Strategischmarketingplan.com en Gedragvandeconsument.nl.

Plaats een reactie

Hulp nodig?

Heb jij hulp nodig met jouw onderzoek?
Ik help je graag verder.