SOAR-analyse: toekomstgerichte strategie ontwikkelen

Wat is een SOAR-analyse?

Een SOAR-analyse is een planningstechniek die de sterktes, ambities, kansen en resultaten van een organisatie onderzoekt voor het ontwikkelen van strategische doelen. Hierbij wordt gekeken naar de huidige situatie en de doelstellingen die in de toekomst behaald moeten worden. Een SOAR-analyse focust zich op de sterke punten van een organisatie en onderzoekt hoe deze kunnen worden ingezet om te profiteren van de kansen waarmee een organisatie wordt geconfronteerd.

Elementen van een SOAR-analyse

SOAR staat voor sterktes (strengths), kansen (opportunities), ambities (aspirations) en resultaten (results). Sterktes en kansen richten zich op de huidige situatie van een organisatie, terwijl ambities en resultaten zich richten op uw gewenste toekomstige situatie.

In de onderstaande afbeelding zijn de vier onderdelen van een SOAR-analyse weergegeven.

SOAR-analyse van Stavros

Strengths | Sterktes

Het eerste onderdeel van een SOAR-analyse zijn de sterktes. Sterktes zijn de kerncapaciteiten van de organisatie en omschrijft waar het bedrijf goed in is. Deze sterktes komen voort uit de interne analyse. Bij het invullen van de sterktes in de SOAR-analyse kun je denken aan vragen als: 

 • Wat zijn de sterke punten van het bedrijf en wat onderscheidt het bedrijf van de concurrenten? 
 • Wat maakt het bedrijf uniek?
 • Wat zijn de USP’s van het bedrijf?

Opportunities | Kansen

Het tweede onderdeel van een SOAR-analyse zijn de kansen. Kansen zijn situaties die kunnen worden benut in het voordeel van een bedrijf om tastbare of immateriële voordelen te behalen. Denk hierbij aan verhoogde winstgevendheid, verbeterd merkimago, sterkere marktpositie, enzovoort. Met behulp van de externe analyse kunnen deze kansen in kaart worden gebracht. Voor het in kaart brengen van die kansen kun je denken aan vragen als: 

 • Zijn er eventuele gaten in de markt die opgevuld kunnen worden? 
 • Wat zijn de huidige markttrends en waar zullen deze in de nabije toekomst toe leiden?

Aspirations | Ambities

Het derde onderdeel van een SOAR-analyse zijn ambities. Ambities beschrijft de plek waar het bedrijf in de toekomst wil zijn, inclusief visie en missie. Deze ambities komen voort uit de interne analyse. Bij het invullen van de ambities van de organisatie kun je denken aan vragen als: 

 • Hoe moet de toekomstige organisatie eruit zien? 
 • Hoe kan de organisatie een verschil maken?
 • Welke doelstellingen heeft de organisatie opgesteld en moeten deze worden bijgesteld? 
 • Wat moet er worden veranderd om de gestelde doelen te bereiken?

Voor het invullen van een goede visie en missie kan gebruik worden gemaakt van het Ashridge-missiemodel.

Results | Resultaten

Het vierde onderdeel van een SOAR-analyse zijn resultaten. Resultaten zijn de tastbare of immateriële beloningen als gevolg van het bereiken van de gestelde doelen. Het doel van dit onderdeel is om te laten zien hoe de organisatie eerder gestelde ambities heeft bereikt, toekomstige wilt gaan bereiken en hoe de voortgang daarvan wordt bijgehouden. 

Resultaten worden als externe factor beschouwd, omdat deze niet alleen door de organisatie worden bereikt. Klanten moeten bijvoorbeeld tevreden zijn en andere doorverwijzen om ook producten te kopen van de organisatie. Zodoende komen resultaten voort uit zowel de interne analyse als externe analyse.

Bij het invullen van de resultaten van de organisatie kun je denken aan vragen als:

 • Heeft de organisatie haar doel bereikt? 
 • Wat suggereren de KPI’s? 
 • Moeten er wijzigingen worden aangebracht?

Waarom een SOAR-analyse gebruiken? 

Het belangrijkste voordeel van de SOAR-analyse is dat er zowel naar het heden als naar de toekomst wordt gekeken. Dit aspect wordt door andere modellen vaak genegeerd. Zodoende beoordeelt een SOAR-analyse niet alleen de huidige situatie van een bedrijf, maar wordt ook het strategisch plan voor de toekomst opgesteld door de belangrijkste sterktes en verbeterpunten te identificeren. Enkele andere voordelen van de SOAR-analyse zijn: 

 • Cultuur van continue verbetering.
 • Verhoogd bewustzijn van waar het bedrijf staat ten opzichte van zijn concurrenten. 
 • Sterke focus in de toekomst. 
 • Betrokkenheid van alle medewerkers binnen de organisatie.
 • Verhoogd moreel van medewerkers en verbeterde productiviteit. 
 • Algemene organisatorische prestaties.
Jacqueline Stavros

Jacqueline Stavros
Professor op het gebied van marketingstrategie en bedenker van de SOAR-analyse

❝Als reactie op een snel veranderende wereldeconomie is het tijd voor traditionele strategische denk- en planningsprocessen om te veranderen in processen die vloeiender en dynamischer zijn. De SOAR-analyse is zo’n strategisch denkproces door te focussen op de ‘S’- en’ O’-elementen van de SWOT en TOWS-benaderingen.❞

Verschil tussen SOAR-analyse en SWOT-analyse

Hoewel de SOAR-analyse lijkt op de SWOT-analyse, verschillen de twee analyses sterk van elkaar. In beide gevallen wordt de interne en externe omgeving onderzocht, alleen ligt bij een SOAR-analyse meer focus op hoe de organisatie verder moet in de toekomst. Daarnaast onderzoekt een SOAR-analyse geen negatieve aspecten, zoals zwaktes van de organisatie en bedreigingen in de markt. De focus ligt namelijk op het verbeteren van wat al goed wordt gedaan in plaats van op het aanpakken van zwakke punten. Het doel van het onderzoek is dus bepalend voor welke analyse daarvoor het meest geschikt is. 

Een SOAR-analyse maken

Een SOAR-analyse kan het beste worden uitgevoerd als een groepsoefening met de belangrijkste belanghebbenden. Vervolgens moeten onderstaande stappen worden doorlopen.

Stap 1: Bepaal de doelstellingen

Bepaal waarom je een SOAR-analyse uitvoert en wat je hoopt te bereiken. Bepaal vervolgens het tijdsbestek waarbinnen de resultaten behaald moeten worden.

Stap 2: Creëer een team

Stel een team samen dat over ideeën gaat brainstormen. Betrek indien mogelijk mensen uit alle niveaus van de organisatie en belangrijke externe belanghebbenden. 

Vraag elke belanghebbende om een ​​eerste vragenlijst in te vullen om hun eerste gedachten over de sterktes, kansen, ambities en resultaten te verzamelen. Deze vormen een belangrijke input voor de brainstormsessie.

Stap 3: Brainstorm

Brainstorm over de alle mogelijke sterktes, kansen, ambities en resultaten van de organisatie om invulling te kunnen geven aan de analyse. Voltooi het eerste concept van de SOAR-analyse als team.

Stap 4: Bepaal de belangrijkste punten

Bepaal met het team wat de belangrijkste sterktes, kansen, ambities en resultaten zijn in het concept. Doe dit bijvoorbeeld met behulp van een puntensysteem, zodat de analyse kwantificeerbaar wordt. Neem vervolgens alleen de belangrijkste sterktes, kansen, ambities en resultaten mee in de SOAR-analyse. Op basis van deze punten moet een uitdagende visie en strategie worden bepaald om in de toekomst de doelstellingen te kunnen behalen. Daarnaast moet worden uitgewerkt hoe dit succes wordt gemeten en gemonitord.

Stap 5: Uitvoeren

Zodra de SOAR-analyse is voltooid en goedgekeurd, zal de uitwerking hiervan moeten worden uitgevoerd. Hiervoor moet een actieplan worden opgesteld. Voor elke taak die in de SOAR-analyse wordt geïdentificeerd moeten een of meer personen binnen de organisatie verantwoordelijk zijn. 

Stap 6: Monitor

Wanneer de taken die voort zijn gekomen uit de SOAR-analyse eenmaal worden uitgevoerd, zal de voortgang hiervan moeten worden bijgehouden. Dit moet met regelmaat gebeuren, zodat foute of verbeterpunten snel worden geïdentificeerd en opgelost.

Vond je dit artikel interessant of heb je nog vragen? Plaats het als reactie hieronder.

Bronvermelding

Stavros, J., Cooperrider, D., & Kelley, D. L. (2003). Strategic inquiry appreciative intent: inspiration to SOAR, a new framework for strategic planning. Ai Practitioner, 11.

Stavros, J. M., Cooperrider, D. A. V. I. D., & Kelley, L. (2007). SOAR: A new approach to strategic planning.

Stavros, J. M., & Cole, M. L. (2014). SOARing towards positive transformation and change. ABAC ODI JOURNAL VISION. ACTION. OUTCOME., 1(2).

Citeer dit artikel
Eelants, M. (2020, 16 september). SOAR-analyse: toekomstgerichte strategie ontwikkelen. Gedragvandeconsument.nl. Geraadpleegd van https://gedragvandeconsument.nl/soar-analyse/

Profielfoto auteur Mitch

Mitch Eelants
Marketing Intelligence Analist
Met een master in marketing begrijpt hij de essentie van consumentengedrag. Leergierig en ambitieus heeft hij MarketingModellen.com in zijn eigen tijd naar een succes getild. Nu ontwikkelt hij zich verder als auteur voor Strategischmarketingplan.com en Gedragvandeconsument.nl.

Plaats een reactie

Hulp nodig?

Heb jij hulp nodig met jouw onderzoek?
Ik help je graag verder.

3 Reacties

 1. Julia

  Hoi Mitch, ik heb in een artikel gevonden dat de SOAR-analyse beter is dan de SWOT, omdat een SWOT vaak zorgt voor een neergaande spiraal en een negatieve energie door de focus op de zwaktes en bedreigingen. Kan jij dit bevestigen?

  Antwoord
  • M. Eelants

   Hoi Julia,
   Het klopt inderdaad dat bij een SWOT-analyse focus ligt op zwaktes en bedreigingen in tegenstelling tot een SOAR-analyse. Een SOAR-analyse richt zich met name op dat wat al goed gaat binnen de organisatie. Dit zijn processen/zaken waar de organisatie al mee bekend is, maar waar ook nog verbetering mogelijk is. Deze verbeteringen zijn vaak meer laagdrempelig, kostenefficiënter en daardoor beter aan te pakken. Dit maakt een SOAR-analyse actiegerichter. Of dit een SOAR-analyse geschikter (beter) maakt dan een SWOT-analyse hangt af van het doel van je onderzoek.

   Antwoord
   • Julia

    Top! Heel erg bedankt, dit kan ik goed gebruiken voor mijn afstudeerscriptie!

    Antwoord

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.