Theory of Constraints van Goldratt

Wat is de Theory of Constraints van Goldratt?

De Theory of Constraints (TOC), ofwel beperkingentheorie, is een managementfilosofie ontwikkeld door Eliyahu Goldratt. Deze theorie richt zich op het vergroten van de productiestroom en het verlagen van de bedrijfskosten en voorraad. Dit is mogelijk door problematische gebieden binnen de operatie te verlichten en servicetijden, informatiestromen, verkoop- en logistieke functies te verbeteren. Deze verbeteringen resulteren op hun beurt in hogere winsten en klanttevredenheid, wat de belangrijkste doelstellingen van een bedrijf zijn.

De 5 stappen van de Theory of Constraints

De Theory of Constraints stelt een specifieke methodologie voor om de beperkingen binnen een organisatie te identificeren en op te heffen. Deze methodologie wordt het Five-Step Focusing-proces genoemd, oftewel het focusproces in vijf stappen. Dit focusproces is een cyclisch proces. In de onderstaande afbeelding zijn de vijf stappen van de Theory of Constraints weergegeven. Deze stappen zijn als volgt:

  1. Identificeren van beperkingen.
  2. Benutten van beperkingen.
  3. Aanpassen aan de beperking.
  4. Versterk of doorbreek de beperking
  5. Herhaal het proces.

Theory of Constraints (TOC) van Goldratt

Stap 1: Identificeren van beperkingen

Binnen een systeem zijn vrijwel altijd meerdere beperkingen aanwezig. Stap 1 volgens de Theory of Constraints stelt dat alle beperkingen moeten worden vastgesteld. Deze beperkingen kunnen zowel tastbaar als ontastbaar zijn. Nadat de beperkingen in kaart zijn gebracht moeten deze worden ingedeeld naar mate van prioriteit. Het doel van deze stap is het identificeren van de zwakste schakel, oftewel de belangrijkste beperking binnen de organisatie.

Stap 2: Benut de beperking

Nadat is bepaald welke beperkingen het grootst zijn moet worden achterhaald hoe deze beperkingen doorbroken kunnen worden. Om een beperking te kunnen doorbreken zal deze optimaal benut moeten gaan worden. Zodoende richt stap 2 van de Theory of Constraints zich op identificeren van de meest benutbare beperking. Hierdoor moet de zogenoemde output, zoals het bedrijfsresultaat, worden verhoogd. Het is raadzaam om in deze stap meerdere beperkingen te beoordelen, omdat het doorbreken van sommige beperkingen moeilijker is dan andere beperkingen. Dit kan gepaard gaan met hogere kosten en een tijdrovend proces, waardoor het doorbreken van een bepaalde beperking minder rendabel kan zijn. Beslis daarom vooraf hoe de beperkingen benut gaan worden voordat de nodige wijzigingen worden doorgevoerd. Daarnaast is het belangrijk om eerst te proberen de reeds aanwezige capaciteit te gebruiken om dit proces te optimaliseren. 

Stap 3: Gekozen oplossing

Stap 3 van de Theory of Constraints richt zich op het implementeren van de gekozen oplossing uit de vorige stap. Deze oplossing zal doorgevoerd moeten worden binnen de organisatie. Dit houdt in dat alle niet-beperkende componenten moeten worden aangepast om de beperking de mogelijkheid te bieden om met maximale efficiëntie te werken. Het is belangrijk dat deze aanpassingen worden gemonitord, zodat het proces in stap 4 verder kan worden geoptimaliseerd. 

Stap 4: Versterk of doorbreek de beperking

In stap 4 van de Theory of Constraints wordt de beperking versterkt of doorbroken. Dit wil zeggen dat de beperking nog beter benut moet worden of zelfs volledig moet worden doorbroken. De uitvoering van stap 4 zijn vaak relatief grote veranderingen. Denk hierbij aan het richten op een nieuwe doelgroep, verhogen van de productie of herstructureren van de organisatie. Deze veranderingen gaan gepaard met de nodige investeringen en worden pas uitgevoerd wanneer alle andere oplossingen zijn uitgevoerd. 

Stap 5: Herhaal het proces

De Theory of Constraints is een continu proces. Wanneer een beperking is versterkt of zelfs doorbroken begint het proces weer van voor af aan. Alle beperkingen worden opnieuw vastgesteld, waardoor ook de impact van de veranderingen van het voorgaande proces inzichtelijk worden gemaakt.

Bronvermelding

Techt, U. (2014). Goldratt and the Theory of Constraints: The Quantum Leap in Management. Columbia University Press.

Citeer dit artikel
Eelants, M. (2019, 26 november). Theory of Constraints van Goldratt. Gedragvandeconsument.nl. Geraadpleegd van https://gedragvandeconsument.nl/theory-of-constraints/

Profielfoto auteur Mitch

Mitch Eelants
Marketing Intelligence Analist
Met een master in marketing begrijpt hij de essentie van consumentengedrag. Leergierig en ambitieus heeft hij MarketingModellen.com in zijn eigen tijd naar een succes getild. Nu ontwikkelt hij zich verder als auteur voor Strategischmarketingplan.com en Gedragvandeconsument.nl.

Plaats een reactie

Hulp nodig?

Heb jij hulp nodig met jouw onderzoek?
Ik help je graag verder.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.