VRIO-model van Barney

Wat is het VRIO-model?

Het VRIO-model van Barney is een hulpmiddel voor strategische analyse dat is ontworpen om de interne middelen en capaciteiten van een bedrijf te analyseren om het concurrentievoordeel te bepalen. Het model wordt ook vaak gebruikt ter aanvulling van een PEST of DESTEP-analyse

Het VRIO-model

Het VRIO-model is een afkorting van de attributen die de middelen en capaciteiten van een bedrijf moeten bezitten om tot een blijvend concurrentievoordeel te leiden, namelijk: 

In de onderstaande afbeelding is het VRIO-model weergegeven.

VRIO-analyse

Valuable | Waardevol 

Het eerste kenmerk van het VRIO-model vraagt ​​of een hulpmiddel waarde toevoegt aan de organisatie, kansen benut en concurrentie neutraliseert. Als het antwoord ja is op het bovenstaande, kunt u doorgaan naar het volgende attribuut. Wanneer een hulpmiddel namelijk geen waarde oplevert, zal het bedrijf moeite hebben om concurrentievoordeel te behalen. 

Rarity | Zeldzaam 

Het tweede kenmerk van het model onderzoekt de zeldzaamheid van de middelen en capaciteiten die het bedrijf bezit. De vraag is hier of de betreffende organisatie de schaarse middelen en capaciteiten beheerst die moeilijk te vinden zijn. Als een bedrijf toegang heeft tot zeldzame bronnen, betekent dit dat concurrenten deze niet gemakkelijk kunnen verkrijgen en daarom gedwongen worden om vervangende middelen te vinden. 

Imitability | Imiteerbaar

Het derde kenmerk gaat in op de mate waarin een andere organisatie middelen en capaciteiten kunnen namaken (imiteren) en binnen welke periode ze dat kunnen. Als een hulpmiddel gemakkelijk kan worden gedupliceerd of een gelijkwaardige vervanging gemakkelijk kan worden gevonden, zal een bedrijf moeite hebben om een ​​duurzaam concurrentievoordeel te behalen. Aan de andere kant zorgt een zeldzaam en moeilijk te verkrijgen hulpmiddel ervoor dat het moeilijk te imiteren is en dat concurrenten het niet kunnen repliceren. 

Organisation | Georganiseerd

Het laatste kenmerk dat moet worden onderzocht, is of de middelen van de organisatie zijn georganiseerd om waarde vast te leggen. Hulpbronnen kunnen alleen duurzaam concurrentievoordeel opleveren wanneer ze georganiseerd zijn. Om deze reden moeten de managementsystemen en de bedrijfscultuur op elkaar worden afgestemd om het potentieel van de waardevolle, zeldzame en niet imiteerbare bronnen en capaciteiten volledig te benutten.

Jay Barney

Jay Barney
Amerikaanse professor in strategisch management aan de Universiteit van Utah

❝Het VRIO-model is een mechanisme dat twee bestaande theoretische kaders integreert: het positioneringsperspectief en de resource-based view. Het is het belangrijkste hulpmiddel voor het uitvoeren van interne analyse. Het staat voor vier vragen die men moet stellen over een middel of vermogen om het concurrentiepotentieel ervan te bepalen.❞

Waarom het VRIO-model toepassen?

Het VRIO-model is een nuttig instrument voor strategische analyse dat wordt gebruikt om de middelen en capaciteiten van een bedrijf op het niveau van de micro-omgeving te identificeren en te evalueren. Dit bepaalt op zijn beurt de te nemen strategische beslissingen en de benadering van de markt. Wanneer aan alle kenmerken van het VRIO-model wordt voldaan kan een bedrijf een duurzaam concurrentievoordeel behalen. Dit mag echter niet als vanzelfsprekend worden beschouwd, aangezien een volledig voordeel kan worden beïnvloed door andere factoren waarover de onderneming geen controle heeft, zoals markttrends en concurrentie. 

Wat het VRIO-model bijzonder effectief maakt, is de eenvoud, die heeft geleid tot een wijdverbreide toepassing in verschillende industriescenario’s. Het wordt aangeraden om het VRIO-model aan het begin van het strategische planningsproces toe te passen en het is belangrijk dat de analyse voortdurend wordt herzien, aangezien middelen en capaciteiten in de loop van de tijd kunnen veranderen. Daarnaast kan het model worden gebruikt in combinatie met andere strategische instrumenten om een ​​grondige interne en externe evaluatie van het bedrijf te bieden.
Vond je dit artikel interessant of heb je nog vragen? Plaats het als reactie hieronder.

Bronvermelding

Barney, J. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of management, 17(1), 99-120.

Barney, J. B., & Wright, P. M. (1998). On becoming a strategic partner: The role of human resources in gaining competitive advantage. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 37(1), 31-46.

Hesterly, W., & Barney, J. (2008). Strategic management and competitive advantage. England: Pearson Prentice Hall.

Citeer dit artikel
Eelants, M. (2020, 8 september). VRIO-model van Barney. Gedragvandeconsument.nl. Geraadpleegd van https://gedragvandeconsument.nl/vrio-model/

Profielfoto auteur Mitch

Mitch Eelants
Marketing Intelligence Analist
Met een master in marketing begrijpt hij de essentie van consumentengedrag. Leergierig en ambitieus heeft hij MarketingModellen.com in zijn eigen tijd naar een succes getild. Nu ontwikkelt hij zich verder als auteur voor Strategischmarketingplan.com en Gedragvandeconsument.nl.

Plaats een reactie

Hulp nodig?

Heb jij hulp nodig met jouw onderzoek?
Ik help je graag verder.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.